sophieelsahill@gmail.com

Education: 
2021-2022 June Folkhögskola, Fotografiskt projektår 
2020-2021 Gamleby Fotoskola, Gestaltande fotografi 
2017-2020 Estetik och Media

Group exhibitions: 
2020 - Gamleby tingshus, Gamleby : Varia 
2019 - Blekinge museum, Karlskrona : Identitet 

Grants:
2021 - Karlskrona kulturstipendium
2020 - Stipendium för hårt arbete, stort engagemang och goda resultatBack to Top